Koyasan Tourist Information Center【从12月29日至1月3日休息】

08:3017:00 08:3017:00 08:3017:00 08:3017:00 08:3017:00固定休息日 固定休息日
Tourist Information
LFT
可使用的服务
  • 发送
营业时间
Day of the WeekHours
周一08:3017:00
周二08:3017:00
周三08:3017:00
周四08:3017:00
周五08:3017:00
周六本日不营业
周日本日不营业
最后交货时间: 5:00PM
休息:12月28日至1月5日
地址
〒648-0211 和歌山县 伊都郡 359-3, Koyasan, Koya-cho Ito-gun